Medlemsgruppen för legala frågor (AG Legal) 10 januari 2018

Den 10 januari 2018 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte.

Kallelse och dagordning sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.