Medlemsgruppen för Små- och medelstora företag (SMF-gruppen) har möte

Den 29 november 2018 har SOFF:s medlemsgrupp för Små och medelstora företag möte.

Kallelse och dagordning sänds ut av kansliet.

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.