Medlemsgruppen för FOU-frågor

SOFF:s medlemsgrupp för FOU-frågor har möte den 15 februari kl. 13.00-15.00.

På agendan bl.a. materielförsörjningsutredningen, Europeiska försvarsfonden (EDF) och kommande fördjupningssseminarium om forskning- och utveckling.