Medlemsgruppen för FOU-frågor

SOFF:s medlemsgrupp för FOU-frågor har möte den 21 juni kl. 10.00-12.00.

På agendan bl.a. Försvarsmaktens FOU arbete, Europeiska försvarsfonden (EDF) och projekt inom Nato.