Medlemsgruppen för FOU-frågor

SOFF:s medlemsgrupp för FOU-frågor har möte den 18 maj kl. 10.00-12.00.

På agendan (som finns på SOFF-Portalen) står bl.a. materielförsörjningsutredningen, Europeiska försvarsfonden (EDF) och utvärdering av de genomförda Fördjupningssseminarierna.

Mötet gästas av Försvarsmaktens forskningschef Rickard Stridh och vi kommer bl.a. diskutera företagens roll i en ny FoU-strategi samt hur vi kan försörja Försvarsmakten avseende nyckelteknologier samt vilka de är. Ännu en viktig fråga är att diskutera hur kommande demonstratorprogram kan bli ömsesidigt effektiva.

Gäst är även Jan-Joel Andersson, strategi- och policyfrågor vid Europeiska försvarsbyrån (EDA), som kommer att berätta om EDAs arbete inte minst kopplat till EDF samt kommande aktiviteter.