Logistikstridsdagarna 2021 – framflyttat

UPPDATERING 20 augusti: Försvarsmakten har beslutat att flytta fram genomförandet av dagarna till våren 2022.

Den 20–22 oktober kommer Logistikstridsdagarna att genomföras i Arboga.

Traditionellt har logistik hanterats som en sammanhållande funktion för uthållighet. Idag betraktas logistik inom Försvarsmakten som en stridskraft där särskilda krav ställs på en sammanhållen helhet inom logistiken. Försvarslogistiken ska utgöra en robust helhet för operativ effekt oavsett om verksamheten sker inom logistiska funktioner i stridskrafternas förband eller i de förband som produceras direkt under försvarslogistikchefen.

För att skapa en ökad förståelse för logistikens betydelse, kapaciteter och möjligheter genomförs därför Logistikstridsdagar 2021. Dagarna vänder sig till chefer på olika nivåer inom Försvarsmakten samt för myndigheter med kopplingar mot Försvarsmakten. Temat för denna gång är “Bakre nivåerna kopplat mot civila leverantörer”.

Företag kommer att ha möjlighet att visa sina produkter inom detta område i en företagsutställning under dessa dagar.

Önskar du mer information eller är intresserad att delta i utställningen kontakta då Catharina Stenius på SOFF.