Logistikstridsdagarna 2019

Den 29-30 augusti kommer Logistikstridsdagarna att genomföras i Halmstad.

Traditionellt har logistik hanterats som en sammanhållande funktion för uthållighet. Idag betraktas logistik inom Försvarsmakten som en stridskraft där särskilda krav ställs på en sammanhållen helhet inom logistiken. Försvarslogistiken ska utgöra en robust helhet för operativ effekt oavsett om verksamheten sker inom logistiska funktioner i stridskrafternas förband eller i de förband som produceras direkt under försvarslogistikchefen.

För att skapa en ökad förståelse för logistikens betydelse, kapaciteter och möjligheter genomförs därför Logistikstridsdagar 2019. Dagarna vänder sig till chefer på olika nivåer inom Försvarsmakten samt för myndigheter med kopplingar mot Försvarsmakten. Temat för denna gång är ”Bakre nivåerna mot de främre nivåerna”.

Företag kommer att ha möjlighet att visa sina produkter inom detta område i en industriutställning under dessa dagar.

Önskar du mer information eller är intresserad att delta i utställningen kontakta då Catharina Stenius på SOFF.