Hoppa till innehåll

Logistikstridsdagarna 2018

Soldater som plockar samman bataljonsstaben.

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.

Den 12-13 juni kommer Logistikstridsdagarna att genomföras i Göteborg.

Traditionellt har logistik hanterats som en sammanhållande funktion för uthållighet. Idag betraktas logistik inom Försvarsmakten som en stridskraft där särskilda krav ställs på en sammanhållen helhet inom logistiken. Försvarslogistiken ska utgöra en robust helhet för operativ effekt oavsett om verksamheten sker inom logistiska funktioner i stridskrafternas förband eller i de förband som produceras direkt under försvarslogistikchefen.

För att skapa en ökad förståelse för logistikens betydelse, kapaciteter och möjligheter genomförs därför Logistikstridsdagar 2018. Dagarna vänder sig till chefer på olika nivåer inom Försvarsmakten samt för myndigheter med kopplingar mot Försvarsmakten.

Företag kommer att ha möjlighet att visa sina produkter inom detta område i en industriutställning under dessa dagar.

Program för dagarna:

12 juni – uppvisningsmoment från Försvarsmakten samt utställning av företagens produkter och lösningar
13 juni – seminarium. Utställningen öppen under seminariet

Önskar du mer information eller är intresserad att delta i utställningen kontakta då Catharina Stenius på SOFF.

 

 

 

 

 

 

Göteborg
12 - 13 juni 2018

Plats

Göteborg

Organisatör

SOFF

Relaterade evenemang