Hoppa till innehåll

Kurs i säkerhetsskyddad upphandling (I)

UPPDATERING: På grund av pandemin har vi beslutat att senarelägga utbildningen. Även om den är tänkt att ske fysiskt samt digitalt bedömer vi att värdet är större om talare fysiskt kan framträda tillsammans. Vi återkommer med nytt datum.

Varför en kurs om säkerhetsskyddad upphandling?

 • Vi har sett att det idag sker en snabb utveckling av upphandlingar på det aktuella området.
 • Det kan vara svårt för upphandlare att få rätt hjälp med säkerhetsskyddsfrågor i det enskilda fallet. Detta ställer även högre krav på kunskap och erfarenhet hos leverantörerna.
 • Frågor om säkerhetsskydd kan få en betydande inverkan på kostnaden för att utföra ett uppdrag och är därför viktig att hantera på ett korrekt sätt vid anbudsgivning.

Vilket är syftet med kursen?

Syftet med kursen är att ge en övergripande bild av de regler som styr säkerhetsskyddade upphandlingar och hur de tillämpas i praktiken.

Vem riktar sig kursen till?

 • Kursen riktar sig till dig som arbetar med offentliga affärer på försvars- och säkerhetsområdet eller andra områden som ofta är föremål för säkerhetsskyddad upphandling.
 • Kursen passar både leverantörer till offentlig sektor och upphandlare.
 • För att kunna tillgodogöra dig innehållet är det bra om du har grundläggande kunskaper om eller viss praktisk erfarenhet av offentlig upphandling.

Kursupplägg:

 • Kursen går i två delar där varje tillfälle startar kl. 9.00 och avslutas ca kl. 11.00, med möjlighet för den som vill att stanna kvar i 30 minuter för vidare diskussion och frågor.
 • Kursen har en juridisk utgångspunkt men med fokus på den praktiska tillämpningen och problem som kan uppstå.
 • Det kommer finnas utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte kring de aktuella frågorna.

Föreläsare:

Jenny Kenneberg, Advokat och delägare på Brick Advokat. Jenny har lång praktisk erfarenhet och har arbetat med offentlig upphandling på både domstol, upphandlande enhet och advokatbyrå. Hon har arbetat på Swedavia AB som bolagsjurist med ansvar för bland annat juridiska säkerhetsfrågor och varit rådgivare åt upphandlande myndigheter i större SUA-upphandlingar.
Sarah Granberg, jurist på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Sarah har arbetat med offentlig upphandling på såväl upphandlande myndighet som på advokatbyrå och har även arbetat på Försvarets materielverk (FMV) som affärsjurist och har bred erfarenhet av juridik inom försvarssektorn.

Innehåll:

Del 1 den 13 november

 • Introduktion med genomgång av ämnet och vanliga frågeställningar
 • Övergripande om upphandlingslagar och andra viktiga regelverk (LOU/LUF/LUFS, OSL, säkerhetsskyddslagen, exportkontrollagstiftning etc)
 • Nyheter och praxis på området
 • När blir säkerhetsskyddad upphandling aktuellt?
 • Hur går en säkerhetsskyddad upphandling till i praktiken och vad händer ”bakom kulisserna”?

Del 2 den 27 november

 • Viktiga frågor för den som ska lämna anbud i en säkerhetsskyddad upphandling
 • Praktiska problem vid säkerhetsskyddad upphandling och hur de kan hanteras
 • Konkurrens på lika villkor
 • Cybersäkerhet (diskussion och legala aspekter)
 • Framtidsspaning på temat säkerhetsskydd (juridiken och samhället, internationella investeringar och kravet på en öppen marknad)

Praktisk information:

 • Kursen hålls i SOFF:s egna lokaler på Storgatan 5 i Stockholm.
 • Deltagande i kursen är kostnadsfritt för medarbetare vid SOFF:s medlemsföretag.
 • Deltagande kan ske på plats eller via videolänk.
 • Om kursen blir fullbokad kan antalet deltagare på plats från ett och samma företag begränsas.
Länk (digitalt), Stockholm
13 november 2020

Plats

Storgatan 5, Stockholm, samt via länk (Teams)

Tid

Kl. 09.00-11.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

Deltagande i kursen är kostnadsfritt för medlemmar i SOFF.

Relaterade evenemang