Hoppa till innehåll

Standarder – en förutsättning för att vinna affärer på försvarsmarknaden

Det händer mycket kring standardisering just nu!
Regeringen har planer på en standardiseringsstrategi och området är mycket aktuell inom ett försvars- och säkerhetsområde som blir alltmer internationell och där kommersiell teknik i ökad utsträckning integreras i lösningarna.

Från augusti är Sverige dessutom medlem av Natos kodifieringssystem för försvarsmateriel vilket öppnar nya möjligheter för företag i Sverige.

Den 6 september arrangerar SOFF därför ett seminarium för att se vilka möjligheter som finns och resonera om vad företag vinner på ett ökat kunnande inom standardiseringsområdet? Är standardisering kostnadsdrivande och nyttjas det protektionistiskt? Hur vill vi utveckla standardisering; vilka områden och nivåer bör vi söka standardisering? Finns det nya områden som är särskilt aktuella, t.ex. cyber eller mänskliga faktorn?

Fakta kring försvarsstandardisering

 

Standardisering – en fråga för branschen?; Niklas Alm, SOFF

Försvaret och standardisering; Lena Fagerwall/Maria Vicente, FMV/FSD

Ökade samarbeten mellan civil och militär standardisering; Erik Eklund, SIS, Swedish Standards Institute

Kaffepaus

Företagens erfarenheter – möjligheter och utmaningar; Andreas Hedskog, 4C Strategies
Internationell certifiering av privata säkerhetsbolag i högriskmiljöer; Frederik Lundborg, SRS

Hur svensk standardiseringspolitik sammanlänkar det offentliga med näringslivet?; Emanuel Kullander, Teknikföretagen

Natos kodifieringssystem – vilka möjligheter finns??; Jeannette Johansson FMV

Samtal med talarna – vad tar vi med oss?

Seminariet följs av en mingellunch

Stockholm
6 september 2017

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

Start kl. 09.30 - avslutas kl. 12.00 med mingellunch

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan

Relaterade evenemang