Hoppa till innehåll

Att sälja på försvarsmarknaden – juridisk introduktion

Försvarsmarknaden - en juridisk grundkurs
Försvarsmarknaden - en juridisk grundkurs

Försvarsupphandlingar styrs av flera särdrag, inte minst krav på leveranssäkerhet och sekretess. Hur ser det rättsliga ramverket ut? För att utveckla marknaden krävs kunskap och öppenhet. För SOFF är detta en viktig del i vårt arbete mot en mer effektiv försvarsmarknad.

Den 22 november arrangerar SOFF tillsammans Lyxell & Florenius en kurs i vad du behöver tänka på för att sälja på försvarsmarknaden.

Oavsett om kunden är en svensk försvarsmyndighet (t.ex. FMV), ett försvarsföretag – eller en exportkund. I synnerhet kommer de amerikanska myndighetskraven för offentlig upphandling (FAR/DFAR) belysas, vilka ställer stora krav på att etablera, vidareutveckla och följa upp rutiner i verksamheten. Fredrik Genbo kommer att hålla i genomgången FAR/DFARS.

Max Florenius, Advokatfirman Lyxell Florenius

Från FMV medverkar Anna Clara Törnvall Wittgren, chef för Marknad och Inköp, samt Anders Sjöborg, chefsjurist.

 Program:

10:00 Introduktion från Robert Limmergård, SOFF
10.15 Genomgång av Max Florenius:
– Regelverken
– Avtal och specifika avtalsvillkor
– Risker/Fallgropar

11.30 Mingellunch

12.30 Fortsatt genomgång:
– Överprövning/Tvistlösning
– FAR/DFAR

14.00 Kaffepaus

– Exportkontroll
– Etik

14:45 Trender och sammanfattning

15:00 Avslut

 

SOFF och Lyxell & Florenius har ett samarbete om bl.a. affärsjuridisk rådgivning till SOFF:s medlemsföretag.

Stockholm
22 november 2017

Plats

Storgatan 5 (Teknikföretagen) i Stockholm

Tid

10.00-15.00

Organisatör

SOFF och Lyxell & Florenius

Till anmälan

Relaterade evenemang