Hoppa till innehåll

Japan

Välkommen till ett ”lunch-seminarium” om den Japanska försvars- och säkerhetsmarknadens utveckling och vilka affärsmöjligheter som finns för svenska aktörer. Passa på att lyssna och ställ frågor till Magnus Robach, Sveriges Ambassadör i Japan och Cecilia Öberg Leiram, Handelssekreterare i Japan.

Japansk försvars- och säkerhetspolitik befinner sig i en stor förändringsprocess, framförallt drivet av det mer osäkra säkerhetspolitiska läget i landets närområde. Utöver ett antal breda politiska förändringar så har man också reformerat sitt system för försvarsexport och materialanskaffning. Landet har bl.a. godkänt en ny policy för inköp och försäljning av försvarsmateriel samt utökat sina möjligheter till samarbete inom teknologi- och materielutveckling med andra länder.

I övergången från inhemsk produktion till att mer främja internationellt högteknologiskt samarbete så är Sverige ett av de europeiska länder som Japan visat stort intresse för Japanska delegationer har t.ex. besökt Sverige för att inhämta kunskap och erfarenheter från försvarsmaterielexport och svensk industriteknologi. Sedan december 2013 finns dessutom ett MoU inom försvarsområdet mellan Sverige och Japan, ett MoU som hittills främst lett till forskningsutbyte mellan FOI och dess japanska motsvarighet (NIDS). Båda länderna visar dock intresse för fortsatt och utökat samarbete.

Även inom området samhällssäkerhet är den japanska marknaden under förändring. Japan som historiskt sett varit ett mycket säkert samhälle upplever även här mer osäkert läge. Det är kanske framför allt området informations- och cybersäkerhet som har prioriterats efter ett antal stora säkerhetsöverträdelser de senaste åren. Men med ett sommar-OS i Tokyo 2020 och ett större internationellt terrorhot så finns det även ett behov för ökad fysisk säkerhet.

Detta lunch-seminarium arrangeras för svenska intressenter som önskar försöka utnyttja dessa möjligheter för att ingå i eller fördjupa sina relationer till den japanska försvars- och säkerhetssektorn och vi kommer att beröra bland annat följande frågor;

• Överblick över den Japanska försvars – och säkerhetspolitiken

• Reformer inom försvarsexport och materialanskaffning

• Vilka möjligheter det finns från ett svenskt företagsperspektiv

• Hur man går tillväga för att utveckla sin marknad i Japan

• Mer information om det försvars- och säkerhetsseminarium som planeras på Ambassaden i Tokyo i höst.

I anslutning till seminariet finns även möjlighet att träffas för kortare enskilda möten för en mer specifik diskussion om affärsmöjligheter i Japan.

Separata inbjudningar har utgått till medlemsföretag som tidigare anmält att de är intresserade av den japanska marknaden, men om det finns fler som är intresserade av att delta på Sweden-Japan Security and Defence Industry Days i Tokyo så kan ni kontakta pal.jonson@soff.se för ytterligare information.
 

Program

Stockholm
20 juni 2016

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 11:00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan

Relaterade evenemang