Industriseminarium Indien

Den 31 augusti-1 september är SOFF tillsammans med vår systerorganisation CII med och sammarrangerar en industrikonferens i New Dehli om att göra försvarsaffärer i Indien. Syftet är att visa på vilka möjligheter och erfarenheter det finns av den indiska försvarsmarknaden samt att knyta kontakter med indiska företag och myndigheter. Förhoppningen är att, utöver att öka kunskapen om kommande upphandlingar, även öka möjligheterna till samarbeten och nya affärsmöjligheter.

Områden är mark-, sjö, och luftstridskrafterna liksom cyberförsvar och samhällssäkerhet.

Deltagare: Representanter från den indiska och svenska regeringen, dess försvarsmakter och företrädare för säkerhetsmyndigheter, liksom indiska och svenska företag, både privata/statliga samt mindre företag.

Program