Hoppa till innehåll

Halvdagsseminarium om personuppgifter, molntjänster och upphandling

Den 10 december arrangerar SOFF tillsammans med Kahn Pedersen Advokatfirma ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om personuppgifter, molntjänster och upphandling. Översiktligt kommer vi att särskilt tala om Dataskyddslagen kopplat till det tillstånd SOFF:s medlemsföretag tilldelats av Datainspektionen (DI) och analysera detta.

Vi kommer även ta upp hur forskning- och utveckling kan hanteras inom ramen för lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt ge en sammanfattning av det nuvarande juridiska läget, status i vissa regelverksfrågor och diskutera de legala trenderna när det gäller molntjänster och Cloud Act.

Vi avslutar kort även med att resonera kring överprövning där Kahn Pedersen ger några praktisk och legal exempel på framgångsfaktorer.

Program med hålltider

Kl. 09.00-09.15
Inledning

Kl. 09.15-09.45
GDPR – tillstånd att screena. Genomgång av högaktuella besluten från DI och analys av dessa. Vilken behandling är tillåten och vilka får utföra behandlingen? Kan besluten återkallas? Vad mer bör man tänka på vid screening? Vi analysera på vilket sätt besluten förenklar screening.

Kl. 09.45-10.15
FOU inom ramen för LUFS. Hur kan myndigheter upphandla morgondagens försvarslösningar? Vilken typ av forskning är undantagen upphandlingsskyldighet? Vi går igenom upphandlingslagstiftningens möjligheter till samarbete mellan myndigheter och leverantörer för att få fram nya och innovativa produkter och tjänster.

Kl. 10.15-10.30
Kaffepaus

Kl. 10.30-11.00
Molntjänster och Cloud Act – sammanfattning av det nuvarande juridiska läget, status och trender. Kan Cloud Act över huvud taget förenas med GDPR? Vad bör man tänka på vid användning av amerikanska molntjänster? Vi ger en kort sammanfattning av ett oklart rättsläge och några rekommendationer till hur man bör förhålla sig till detta.

Kl. 11.00-11.30
Överprövning – praktisk och legal genomgång av framgångsfaktorer vid överprövning. Hur ska man som leverantör veta om det är ”värt besväret” att gå till domstol? En snabb genomgång av vad som går att vinna och om skillnaden mellan att ha rätt och att få rätt.

Kl. 11.30-13.00
Arbetslunch med efterföljande diskussion

 

För mer information, vänligen kontakta Robert.

10 december 2019

Plats

Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen)

Tid

Kl. 09.00 - 13.00 inklusive arbetslunch

Avgift

Seminariet är för SOFF:s medlemmar och är kostnadsfritt. Observera att anmälan är bindande.

Till anmälan

Relaterade evenemang