Genomgång av de årliga deklarationerna till ISP

ISP genomför tillsammans med SOFF, Teknikföretagen och Exportkontrolföreningen ett informationspass där de årliga deklarationerna och redovisningarna till ISP presenteras och utförligt förklaras. Evenemanget riktas främst till företag och myndigheter som tillhandahåller krigsmateriel men även exportörer av PDA berörs.

Från ISP deltar Jannice Westerholm, chef för Krigsmaterielenhetens tillståndsgrupp och Karl Evertsson, utrikes- och säkerhetspolitisk rådgivare.

Det går att delta fysiskt på plats eller digitalt via Teams. Kaffe finns från kl. 09.30.

Tid: 12 december kl. 10.00-12.00
Plats: SOFF, Storgatan 5, Stockholm