Gemensamt möte med samsäk-, cyber-, säkskydd- och tjänstegrupperna

Vi har noterat att vi inom de olika arbetsgrupperna har gemensamma intressen och frågor kopplat till inte minst totalförsvaret och inbjuder därför medlemmarna i grupperna till ett gemensamt möte.
Tema Totalförsvar,

  • Vad gör vi inom respektive grupp.
  • Gemensamma ståndpunkter och aktiviteter.

Tid: 2019-10-23 kl 14-16

För mer information, vänligen kontakta Ulf Dahlberg på SOFF: