Hoppa till innehåll

GDPR, Brexit & ekonomiska konjunkturen

SOFF bjuder tillsammans med Teknikföretagens Branschgrupper en kunskapshöjande seminarium om EU:s dataskyddsförordning (GDPR), Brexit (så kan svenska företag komma att påverkas) samt den svenska konjunkturen.

EU:s dataskyddsförordning – GDPR

  • Kort om GDPR samt dataskyddsutredningens förslag (SOU 2017:39)
  • Så kartlägger du din organisations personuppgifter
  • Vilken information behöver du lämna vid insamling av personuppgifter?
  • På vilka grunder kan man behandla personuppgifter?
  • Vilka krav ställs på samtycke?
  • Vilka tekniska krav uppställs?
  • Presentation av ett verktyg för att kartlägga och hantera personuppgifter på ett smidigt sätt

Advokaterna Daniel Tornberg och Alexander Jute, Advokatfiman MarLaw AB har mångårig erfarenhet som juridiska ombud med särskild inriktning på kommunikationsintensiva företag, aktiva i branscher såsom fordon, telekom, konsumentelektronik, IT etc. Daniel och Alexander är särskilt inriktade på marknads- och immaterialrätt samt IT-rätt och även frågor som rör dataskydd och personlig integritet.

Vart är Sveriges industri på väg 2018-2040?

Bengt Lindqvist är ekonom på Teknikföretagen och har lång erfarenhet av ekonomisk analys av industrin. Han skelar en del och kollar med vänster öga på kort sikt och med höger öga på lång sikt.

Brexit- så kan svenska teknikföretag påverkas

Emanuel Badehi Kullander är ansvarig för handelspolitik och standardisering på Teknikföretagen. Emanuel har ett förflutet som departementssekreterare vid Utrikesdepartementet och som utredare på Kommerskollegium. Han har mångårig erfarenhet av handelshinder och marknadstillträde

Stockholm
1 februari 2018

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

10.00-15.00 (kaffe från kl. 09.30)

Organisatör

TEBAB

Avgift

400 kr

Till anmälan

Relaterade evenemang