FOU-gruppen

SOFF:s medlemsgrupp för FOU-frågor har möte den 16 september kl. 10.00-12.00.

På agendan bl.a. artificiell intelligence samt Europeiska försvarsfonden (EDF)