Hoppa till innehåll

Försvarsmarknadsdag Tyskland

Tillsammans med BDSV arrangerar SOFF en försvarsmarknadsdag i Berlin den 28 november.

Syftet är att skapa förutsättningar till nätverksskapande med tyska försvarsföretag; systemintegratörer och underleverantörer.

Programmet inkluderar tre delmoment;
– Försvaret idag; svensk-tyska presentationer från försvarsmyndigheter om utmaningar och framtida behov samt vad innebär det svensk-tyska försvarssamarbetet.
– Erfarenheter från samarbete; exempel från tyska och svenska företag. Vilka lärdomar finns och vilka trösklar kan behöva överkommas?
– Nätverksskapande; Samtliga deltagande företag erbjuds möjlighet att kort presentera sin verksamhet följt av nätverksaktiviteter.
Program med bekräftade talare kommer inom kort.

I somras skrev Sveriges och Tyskland på en gemensam avsiktsförklaring (Letter of Intent) som innebär att Sverige och Tyskland fördjupar samarbetet på försvarsområdet, som bl.a. rör materielfrågor. Tyskland blir allt viktigare för utvecklingen av Europas försvarsförmåga och är central i flertalet av de viktiga, strategiska kommande försvarsprogrammen. Samtidigt är den tyska försvarsindustrin, relativt Frankrike och Storbritannien, mindre vilket öppnar för att flera företag i Sverige kan finna samarbetsroller.

Sverige representeras av Michael Cherinet, chef för Materiel, forskning och utveckling vid Försvarsdepartementet, samt Gustaf Fahl vid Försvarets materielverk (FMV).

För mer information, vänligen kontakta Robert.

Försvarsmarknadsdagen sker parallellt med Berlin Security Conference.

Berlin
28 november 2017

Plats

Maritim proArte Hotel Berlin, Friedrichstraße 151, Berlin

Tid

08.30-17.00

Organisatör

SOFF med BDSV

Till anmälan

Relaterade evenemang