Försvarsmarknadsdag Nederländerna – webinarium

Swedish-Dutch Defence, Security and Aeronautics Innovation Seminar
SOFF, NIDV (vår Nederländska systerförening) och Nederländernas ambassad, välkomnar företag och myndigheter till ett webinarium den 24 september med fokus på den Europeiska försvarsfonden (EDF).

Program

Programmet inleds av generaldirektören för Försvarets materielverk och dennes motsvarighet i Nederländerna.

Försvarsmarknadsdag Nederländerna som en heldag planeras att genomföras i maj 2021 istället. Datum kommer att meddelas längre fram.

Läs mer om Nederländerna som försvarsmarknad i vår landrapport.