Försvarsmarknadsdag Nederländerna

Swedish-Dutch Defence, Security and Aeronautics Innovation Day
SOFF, NIDV (vår Nederländska systerförening) och Nederländernas ambassad, välkomnar företag och myndigheter till en networking- och seminariedag den 24 september med fokus på samarbete, innovation och den Europeiska försvarsfonden (EDF).

Seminariet syftar till att samla företag och beslutsfattare från båda länderna för att tillsammans lyckas på den europeiska och globala marknaden. Det kommer också finnas möjligheter till nätverksmöten mellan de deltagande företagen.

Respektive land representeras av National Armament Director (NADs) samt Försvarsdepartement.

Preliminärt program