Försvarsmarknadsdag Nederländerna

Den 29-30 mars genomför SOFF tillsammans med vår systerorganisation NIDV en Försvarsmarknadsdag med fokus på forskning och innovation, främst inom ramen för EDF.

För att följa upp intentionerna i det bilaterala MoU-avtalet mellan SOFF och vår holländska systerorganisation NIDV som skrevs på den 23 maj 2019 i Haag, anordnas nu ett uppföljande event tillsammans med nederländska ambassaden i Stockholm. Seminariet kommer lägga stort fokus försvarsforskning och innovation, inte minst inom ramen för den europeiska försvarsfonden. Kvällen den 29 mars hålls en mottagning på nederländska ambassaden i Stockholm följt av ett heldagsseminarium den 30 mars.

Program

Försvarsmarknadsdagen kommer följas upp med en heldags matchmaking mellan svenska och nederländska företag inom ramen för EDF-arbetsprogram 2022.
Fyra olika tematiska områden som bedömt är av intresse för både Sverige och Nederländerna kommer det finnas möjlighet att matcha inom:

  • Space
  • Underwater warfare
  • Digital transformation
  • Material and components/disruptive technology

Områden går även att återfinna i både det lång- och kortsiktiga arbetsprogrammet för EDF. Denna dag kommer att ske på Nederländska ambassaden i Stockholm den 31 mars. Mer information om matchmakingen finner du i programmet ovan.

Vill du veta mer om Nederländerna som försvarsmarknad? Ta del av vår SOFF:s landrapport.