Försvarsmarknadsdag Indien

Tillsammans med CII arrangerar SOFF en försvarsmarknadsdag i New Dehli den 12 december. Fokus kommer att ligga på innovation och samarbete under rubriken ”Innovation and industrial Co-operation within Defence, Security & Aerospace”.

PROGRAM

Syftet är nätverksskapande med match-making med indiska försvarsföretag och underleverantörer. Seminariet kommer även att ge en bild av planerade och kommande upphandlingar samt om principerna bakom programmet ”Make in India”.

Om ni har ett intresse av den indiska marknaden, så är detta tillfället ni inte ska missa!

Här kommer det finnas möjlighet att träffa befintliga eller framtida samarbetspartner, kunder, underleverantörer och rådgivare, samt lära sig mer om den indiska marknaden och hur den fungerar.

Det finns idag goda samarbetsmöjligheter mellan länderna. Inte minst visas detta av den avsiktsförklaring som Sveriges statsministern och indiska premiärministern skrev under 2016 och som successivt har följts upp med olika avtal och initiativ. Senast i oktober, genom det stora Make In India eventet i Stockholm. Mer bakgrundsunderlag kring samarbetet finns på Arbetsytan (endast medlemmar).

Som talare kommer vi bl.a. att se Sveriges statssekreterare på försvarsdepartementet Jan Salestrand. Det kommer också att finnas möjlighet till B2B-möten under dagen och i avslutningen av programmet. Redan nu vet vi att ca 15 svenska företag har visat intresse att delta och mångdubbelt fler på den indiska sidan.

Upplägget i stort:
11 dec Förmöte för samtliga tillresta svenskar på hotellet på eftermiddagen/kvällen; avslutas med en icebreaker.
12 dec Seminarium enligt program som avslutas med mottagning på hotellet. Sveriges ambassadör i New Dehli står som värd för mottagningen.
13 dec Business Sweden beskriver marknadsförutsättningarna, utvecklingen och trender i Indien (förmiddag).