Hoppa till innehåll

Försvarsföretagsmöte – högnivåsamtal om en försvarssektor i tillväxt

Den 1 juni genomförs ett websänt högnivåsamtal mellan Försvarsmakten, FMV och försvarsföretagen.

FMV:s generaldirektör inleder mötet och därefter kommer vi att få möta Försvarsmaktens utvecklingschef, planeringschef och resursproduktionschef kring Försvarsmaktens planer för realisering av försvarsbeslutet och ökade vidmakthållandebeställningar.

Vi möter även FMV:s ledningsstabchef, chefsjurist, och affärsdirektör som resonerar kring effekten av ökade behov av leveranser i tillväxten och hur det påverkar utformningen av samarbetet mellan marknaden och FMV. Hur skall FMV möta det ökade behovet av tätare marknadsdialog och vilka behov av förändringar finns i genomförandet av materielförsörjningen för Försvarsmakten?

Vi kommer också att höra ifrån representanter ur regeringskansliets nyss tillsatta materielförsörjningsutredning.

Program

 

Länk (digitalt)
1 juni 2021

Plats

Digitalt

Tid

10:00-15:00

Organisatör

Försvarsmakten, FMV, SME-D och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Avgift

990:- för medlemmar i SOFF och SME-D
1990:- för andra företag
Myndigheter avgiftsfritt

Till anmälan

Relaterade evenemang