Hoppa till innehåll

Förenta Nationerna – Ett affärsområde med stor potential

FN upphandlar varor och tjänster för avsevärda belopp årligen; 2017 närmare 170 Miljarder SEK (motsvarar mer än en 1/4 av Sveriges totala offentliga upphandlingar). Volymerna har stadigt ökat år efter år och det är en trend som med största sannolikhet kommer bestå. De största kategorier av upphandlingarna sker inom områdena försvar och säkerhet, transport, mat samt hälso- och sjukvård. Dessa områden står för mer än hälften av den totala volymen.

Svenska företag har inte tradition av att arbeta på denna marknad och har en försvinnande liten del av den totala ”kakan” – endast ca 0,12%. Detta kan jämföras med tex. Danmark som har närmare 2,7% och andra europeiska länder som Holland, Italien, Spanien, Belgien, UK och Schweiz utmärker sig även de med avsevärda affärsvolymer. Med tanke på Sveriges stora exportsektor är det därför tämligen märkligt att svenska företag inte exploaterat marknaden ännu.

Dock finns undantag. Ericsson AB vann under 2018 en ”stororder” med en potential på hundratals miljoner kronor över tid från FN-sekretariatet.

Det finns flera anledningar till att överväga affärer med FN: FN är en god och lojal kund, FN arbetar ofta i långvariga affärsrelationer, att vara en leverantör till FN kan liknas vid att vara en ”kunglig hovleverantör”, affärsvolymerna liksom teknikinnehåll i krav ställningarna ökar och FN-marknaden är okänslig för svängningar i konjunkturer.

Vidare åtnjuter Sverige ett högt förtroende och har en mycket stark ställning i FN-systemet. Staten har via exportstrategin som introducerades 2015 ett tydligt mål att verka för att främja affärer med FN.

Seminariet syftar till att ge en ökad förståelse för FN-systemet och den potential som där finns för säkerhets- och försvarsföretag. Vidare kommer FNs procedurer för upphandlingar översiktligt belysas. Tips om länkar till viktiga webbsidor kommer självklart också att delges.

Program

Föredragshållare kommer att vara Per Lodin och Marc Lundwall. Per har en bakgrund som officer och mångårig tjänstgöring vid FMV. Under 2016-2018 var han chef för FNs fredsbevarande mission i Indien och Pakistan. Marc har nyligen återvänt till Sverige efter flera år i New York där han både verkat i FN-högkvarteret som upphandlingsexpert och i den svenska permanenta representationen till FN som ambassadråd för handelsfrämjande.

Anmäl dig genom att maila Catharina Stenius

Stockholm
11 april 2019

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

13:00-15:00

Organisatör

SOFF

Avgift

Ingen kostnad

Relaterade evenemang