Fördjupningsseminarium Marin

Presentation av marinen idag och vägen framåt, behov av större materielutveckling på längre sikt och större anskaffningar i det kortare perspektivet. Seminariet kommer att avslutas med ett pass omfattande FMV syn på förskjutningen av gränsytan mot industrin, vikten av det internationella materielsamarbetet och en avslutande dialog.

Program