Fördjupningsseminarium Logistik

Under 2015 har kraven på operativ effekt och uthållighet i Försvarsmakten ökat för att möta den förändrade hotbilden. Operativ effekt och uthållighet handlar till stor del om logistik, detta fördjupningsseminarium beskriver viktiga delar av vad som görs för att åstadkomma logistik som ger effekt och uthållighet.

Program