Fördjupningsseminarium Ledning

Ledningssystemområdets fördjupningsdag kommer att belysa situationen inom ledningssystem-området i närtid och med en teknisk utblick. FMV kommer att gå in på några viktiga materielprojekt samt ge en analys av utredningarna om Materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten och Forsknings- och utvecklingsverksamhet på försvarsområdet. Försvarsmakten ger sin syn på utmaningar inom ledningssystemområdet.

Program