Fördjupningsseminarium Flyg

Vid seminariet presenteras organisation, uppgifter och inriktning för flygområdet.
Vidare presenteras aktörer inom design och underhåll, aktuella materielsystem inom flygområdet, aktuellt inom Gripensystemet samt export och exportstöd.
Avslutande dialog.

Program