Fördjupningsseminarium Armé

Seminariet innehåller en lägesuppdatering avseende nytt försvarsbeslut – konsekvenser för arméns logistikförsörjning, konsekvenser av Materiel- och logistikutredningen, orientering om FM Försvarslogistikplan (FLP) inom markområdet samt pågående och kommande upphandlingar inom markområdet.

Program