FAR/DFARS – hur fungerar de amerikanska regelverken?

FAR/DFARS – hur fungerar de amerikanska regelverken kring upphandling och vad har hänt sedan vårt senaste seminarium 2021?

Seminariet syftar till att öka kunskapen i försörjningskedjan om FAR & DFARS, vilket förenklat är motsvarigheten till ”LOU” och ”LUFS”, dvs. upphandlingsregelverket.

Alla federala inköp styrs av Federal Acquisition Regulation (FAR), som syftar till att säkerställa etisk, effektiv och ändamålsenlig användning av federala medel. FAR och dess tillägg är fritt tillgängliga för alla på www.acquisition.gov. Utöver de grundläggande klausulerna finns runt 30 tillägg för olika inköpskategorier, däribland Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS), som styr inköp av varor och tjänster inom försvarsområdet som årligen uppgår till över $100 miljarder.

FAR/DFARS seminarium om det amerikanska regelverket. Vid en första anblick förefaller DFARS överväldigande. Över 1400 sidor lagtext (FAR över 2000 sidor), som ytterst få personer utanför den amerikanska försvarsindustrin förmår att överblicka och i synnerhet är en utmaning för företag i försörjningskedjan. På seminariet kommer bl.a. försvarsföretag som har avtal med U.S. Government illustrerar betydelsen av en god efterlevnad av FAR & DFARS.

Seminariet kommer att genomföras ”lunch-till-lunch” den 20-21 september. Den första eftermiddagen, den 20 september, tar vi hjälp av erfarenheter i Sverige. Dag 2, den 21 september, tar vi stöd av advokatbyråer i USA. Mer information om program och anmälan kommer under augusti.