Hoppa till innehåll

FAR/DFARS – hur fungerar de amerikanska regelverken?

Internationellt samarbete Sverige USA stärker transatlantiska länken
Internationellt samarbete Sverige USA stärker transatlantiska länken

Seminariet syftar till att kunskapen i försörjningskedjan om FAR & DFARS, vilket förenklat är motsvarigheten till ”LOU” och ”LUFS”, dvs. upphandlingsregelverket.U.S. Government disponerar världens största inköpsbudget.

Alla federala inköp styrs av Federal Acquisition Regulation (FAR), som syftar till att säkerställa etisk, effektiv och ändamålsenlig användning av federala medel. FAR och dess tillägg är fritt tillgängliga för alla på www.acquisition.gov. Utöver de grundläggande klausulerna finns runt 30 tillägg för olika inköpskategorier, däribland Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS), som styr inköp av varor och tjänster inom försvarsområdet som årligen uppgår till över $100 miljarder.

FAR/DFARS seminarium om det amerikanska regelverketVid en första anblick förefaller DFARS överväldigande. Över 1400 sidor lagtext (FAR över 2000 sidor), som ytterst få personer utanför den amerikanska försvarsindustrin förmår att överblicka och i synnerhet är en utmaning för företag i försörjningskedjan.På seminariet kommer bl.a. försvarsföretag som har avtal med U.S. Government illustrerar betydelsen av en god efterlevnad av FAR & DFARS.

PROGRAM

Stockholm
3 - 4 december 2019

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm

Tid

Lunch - lunch

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan

Relaterade evenemang