Exportkontrollgruppen har möte

Medlemsmöte

Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet.

Kallelse och dagordning sänds ut av kansliet.

För mer information: kontakta Camilla Dättermark.