Exportkontrollgruppen har möte

Medlemsgruppsmöte

Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet.

Kallelse och mötesunderlag sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information: kontakta Camilla Dättermark