Hoppa till innehåll

ESG – vad innebär det för företagen?

Business meeting with work on contract

Den 26 oktober kl. 09.00-10.00 samlar vi intresserade medlemsföretag till en diskussion om hållbar utveckling (ESG, Environmental Social and Governance).

Företagen behöver förhålla sig till en marknad där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter måste kunna hanteras parallellt. En hållbar utveckling rör inte endast ekologiska aspekter, utan också sociala och ekonomiska.

Agenda:
• Begreppet ESG
• Vad innebär taxonomin, dvs EUs klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter?
• Andra initiativ som påverkar finansmarknaden (bl.a. EcoLabel)
• Diskussion: Hur påverkar detta SOFF:s medlemmar och vad gör och bör SOFF göra inom området?

Stockholm
26 oktober 2021

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 09.00-10.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan

Relaterade evenemang