Electronic Warfare, UDT och ITEC 2019 i Stockholm

Clarion Events arrangerar den 13-16 maj 2019 tre internationella försvarsutställningar inom områdena electronic warfare, undervattenteknologi och simulering på Stockholmsmässan.

SOFF överväger olika engagemang under dessa utställningar och är därför intresserade att veta vilka medlemsföretag som planerar för att antingen delta som utställare eller deltagare. Utifrån ert engagemang kommer vi att fortsätta planera hur vi på bästa sätt kan visa på bredden av svenska företag inom dessa områden.

Mer information kring respektive utställning finner du nedan.
Electronic Warfare 13-15 maj
UDT 13-15 maj
ITEC 14-16 maj

Skicka ert intresse till Catharina Stenius så snart som möjligt.