DSEi 2019 – gemensam monter

I samband med utställningen DSEi 2019 i London den 10-13 september 2019 planerar föreningen för en gemensam monter för de företag som vill ställa ut tillsammans.

För mer information, vänligen kontakta Catharina.