Rundabordssamtal om Cybersäkerhetsramverk CMMC

Cybersäkerhetsramverk Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) är Pentagons nya regelverk för cybersäkerhet.

Den 21 september kl. 13.00 – 15.00 samlas vi på Storgatan 5 i Stockholm, i ett rundabordssamtal kring vad regelverket innebär och hur det påverkar företag i Sverige.
Rundabordssamtalet är öppet för SOFF:s medlemsföretag.

Antalet platser är begränsat. Vid eventuell platsbrist kommer platserna fördelas så att så många företag som möjligt kan deltaga.

Inför att det nya regelverket skulle publiceras arrangerade SOFF ett seminarium i december 2019.

Se gärna informationen om CMMC från vårt seminarium.