Hoppa till innehåll

INSTÄLLT: Cybersäkerhetsakten – hur vill företagen i Sverige påverka utvecklingen?

Seminariet är inställt.

En säker marknadsplats är en förutsättning för ett digitaliserat Sverige – och EU:s cybersäkerhetsakt syftar bl.a. till att skapa lika villkor för individer och företag i Europa.

När nu cybersäkerhetsakten träder i kraft intensifieras arbetet i Europa – och även nationellt. Det finns flera viktiga initiativ kopplat till akten, inte minst införande av ett europeiskt certifieringsramverk, som behöver utvecklas för att trygga innovation och konkurrenskraft.

Tillsammans med Teknikföretagen samlar vi medlemsföretag till en diskussion om vilka prioriteringar som blir viktig för företag i Sverige i den fortsatta implementeringen av akten.

För mer information och anmälan, vänligen kontakta Camilla.

Läs mer om Cybersäkerhetsakten.

Stockholm
23 maj 2019

Tid

Kl. 10.00-12.00

Organisatör

Teknikföretagen och SOFF

Relaterade evenemang