Cybergruppen har möte

Medlemsmöte

För att särskilt samla aktörer med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor kommer en nätverksgrupp att bl.a. bjudas in för att för Teknik & Säkerhetsforum ta fram en folder om marknaden samt ett positionspapper för SOFF.

Kallelse och dagordning sänds ut till medlemmarna av kansliet.

För mer information: kontakta Camilla Dättermark