Hoppa till innehåll

Briefing: Trender och påverkansfaktorer i EU

Den 25 november träffar vi den tidigare generalsekreteraren för SOFF, Jan Pie som sammanfattar trender och påverkansfaktorer med inverkan på Sverige och SOFFs medlemmar.

Pie är idag generalsekreterare för den europeiska branschorganisation inom vårt område ASD.

Utvecklingen av bl.a. försvarssamarbetet och industripolitiken inom EU går snabbt, vilket tex. syntes nyligen i EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens linjetal den 15 september.

Några av förslagen inom försvar och säkerhet ser ni nedan:

  • En ny gemensam förklaring tillsammans med Nato innan årsskiftet.
  • En europeisk försvarsunion.
  • Inrätta ett gemensamt centrum för utbyte av (underrättelse-)information mellan medlemsländerna.
  • Förslag på att införa momsbefrielse för köp av försvarsmaterial inom EU.
  • Förslag om gemensam EU-politik för cyberförsvar.
  • EU-toppmöte om europeiskt försvar under första halvan 2022.
  • Ta fram nya sätta att agera när länder genomför hybridattacker på EU-länder såsom Belarus gör mot Lettland, Litauen och Polen genom att skicka migranter dit.

Pie kommer ge sin bild av dessa initiativ och andra påverkansfaktorer som exv. tillgången till investeringar, utvecklingen av hållbarhetskrav och annat som påverkar företagen.

Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.

Briefingen är endast öppen för medarbetare vid SOFF:s medlemsföretag.

Länk (digitalt)
25 november 2021

Plats

Digitalt

Tid

13:00-14:00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

Kostnadsfritt och endast för medarbetare vid SOFF:s medlemsföretag

Till anmälan

Relaterade evenemang