Briefing @ SOFF

Briefing: SOFFs medlemsgrupper på 60 min

Den 13 januari kl. 13.00 håller SOFF:s medlemsgrupper en kort briefing om aktualiteter i respektive medlemsgrupp.

Ordförande för medlemsgruppen och kansli berättar kort om vilka frågor gruppen arbetar med samt viktigaste frågor för 2022. De tretton grupperna presenteras således på 60 minuter och ger intresserade möjlighet att bättre förstå vad som är på gång och var engagera sig. Ett tillfälle att förstå föreningens bredd och djup.

Läs mer om SOFF:s medlemsgrupper.

Briefingen är endast öppen för medarbetare vid SOFF:s medlemsföretag samt för företag i process att söka medlemsskap i SOFF.