Briefing @ SOFF

Briefing: LOU och LUFS

Den 14 januari är tema: LOU och LUFS – valet av upphandlingsregler

Charlotte Brunlid kommer att gå igenom skillnader och likheter mellan upphandlingsreglerna i den s.k. klassiska sektorn (LOU) och försvars- och säkerhetssektorn (LUFS) samt beskriva i vilka olika sammanhang de olika lagarna kan användas. Vi kommer att gå igenom vilken betydelse valet av lag har vid genomförandet av upphandlingen, vilken möjlighet som finns att förhandla om anbud, vilka internationella kontakter som kan förekomma och effekterna i det senare avtalet.

Budget Document

Charlotte Brunlid leder DLA Pipers upphandlingsgrupp i Sverige. Charlotte har en lång erfarenhet av offentlig upphandling i alla dess faser, både nationellt och internationellt. Charlotte har en bakgrund bl.a. inom tillsyn över offentlig upphandling och som affärsjurist vid FMV och därför en erfarenhet som omfattar säkerhetsskyddad upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet.