Briefing @ SOFF

Briefing: Försvarsexportfrämjande

Den 24 februari kl. 09:00-10:00 gästas föreningen (digitalt) av Ambassadör Torsten Ericsson, samordnare för försvarsmaterielexportfrämjande på Utrikesdepartementet.

Torsten Ericsson UD

Ambassadör Torsten Ericsson

Hur stöttar regeringen den svenska exporten av försvarsmateriel? Vilken betydelse har försvars- och säkerhetssektorn för den svenska utrikeshandeln? Samtalet inleds med en presentation följt av diskussion.

Briefingen är endast öppen för medarbetare vid SOFF:s medlemsföretag.