Attachédag 2020 med miniutställning

Den 27 april genomför vi en attachédag med miniutställning. Detta är ett tillfälle att knyta kontakt och starta dialog med våra nya försvarsattachéer redan innan de åker ut i världen sommaren 2020.

Under dagen kommer det att ordnas en speed dating mellan företagen och attachéerna. Som företag får man 15 min/attaché man önskar träffa. I samband med detta kommer det även erbjudas möjlighet att visa produkter i en miniutställning.

Attachéer i följande länder kommer att bytas sommaren 2020:
Finland
Frankrike
Kina
Lettland
Norge
Sydafrika
USA