Attachédag

Den 27 april genomför vi en attachédag med miniutställning. Detta är ett tillfälle att knyta kontakt och starta dialog med våra nya försvarsattachéer redan innan de åker ut i världen sommaren 2019.

Under dagen kommer det att ordnas en speed dating mellan företagen och attachéerna. Som företagen får 15 min/attaché man önskar träffa. I samband med detta kommer det även erbjudas möjlighet att visa produkter i en miniutställning.

Attachéer i följande länder kommer att bytas sommaren 2020:
Estland
Finland
Frankrike
Kina
Lettland
Norge
Ryssland
Sydafrika
USA

Ytterligare information och möjlighet att anmäla sig kommer under våren 2020.