Attachédag med miniutställning

Den 29 april genomför vi en attachédag med miniutställning. Detta är ett tillfälle att knyta kontakt och starta dialog med våra nya försvarsattachéer redan innan de åker ut i världen sommaren 2019.

Under dagen kommer det att ordnas en speed dating med attachéerna. I samband med detta kommer det även erbjudas möjlighet att visa produkter i en miniutställning.

    Attachéer i följande länder kommer att bytas sommaren 2019:

  • Indien (Afghanistan)
  • Litauen
  • Polen
  • Singapore (Indonesien)
  • Tjeckien (Slovakien, Rumänien)
  • Ukraina (Moldavien, Georgien)
  • USA – Flygattachén