Försvarsmarknaden - en juridisk grundkurs

Att sälja på försvarsmarknaden – juridisk introduktion

Försvarsupphandlingar styrs av flera särdrag, inte minst krav på leveranssäkerhet och sekretess. Hur ser det rättsliga ramverket ut? För att utveckla marknaden krävs kunskap och öppenhet. För SOFF är detta en viktig del i vårt arbete mot en mer effektiv försvarsmarknad. Behovet av att öka kunskapen

Den 6 september arrangerar SOFF tillsammans Florenius & Co en kurs i vad du behöver tänka på för att sälja på försvarsmarknaden.

Oavsett om kunden är en svensk försvarsmyndighet (t.ex. FMV), ett försvarsföretag – eller en exportkund. I synnerhet kommer de amerikanska myndighetskraven för offentlig upphandling (FAR/DFAR) belysas, vilka ställer stora krav på att etablera, vidareutveckla och följa upp rutiner i verksamheten. Vi kommer även att bjuda in FMV att ge sina råd.

10:00 Introduktion SOFF

10.10 Genomgång av Max Florenius:
– Regelverken LOU och LUFS
– Avtal och specifika avtalsvillkor
– Risker/Fallgropar

11.30 Mingellunch

12.30 Fortsatt genomgång:
– Överprövning/Tvistlösning
– FAR/DFAR

14.00 Kaffepaus

14.15 Fortsatt genomgång:
– Exportkontroll
– Etik

14:45 Trender och sammanfattning

15:00 Avslut följt av mingel

SOFF och Florenius & Co har ett samarbete om bl.a. affärsjuridisk rådgivning till SOFF:s medlemsföretag.