Försvarsmarknaden - en juridisk grundkurs

Att sälja på försvarsmarknaden – en juridisk grundkurs

Den 19 oktober arrangerar SOFF tillsammans Lyxell & Florenius en grundkurs (I) i vad du behöver tänka på för att sälja på försvarsmarknaden; till FMV eller till försvarsföretag. Tillsammans går vi igenom lagstiftning, regelverk och vanliga misstag avseende avtalsklausuler, upphovsrätt, exportkontroll, överprövningar mm.

SOFF och Lyxell & Florenius har ett samarbete om bl.a. affärsjuridisk rådgivning till SOFF:s medlemsföretag.

Preliminärt program ”Att sälja på försvarsmarknaden”.

Agenda:

10:00 Introduktion från Robert Limmergård, SOFF
10.15 Anna Clara Törnvall Wittgren, FMV, berättar om förutsättningarna och regelverket

10.45 Genomgång av Ralf Lyxell och Max Florenius:

  • Regelverket
  • Avtal och specifika avtalsvillkor
  • Risker/Fallgropar

11.30 Mingellunch

12.30 Fortsatt genomgång:

  • Immaterialrätt
  • Överprövning/Tvistlösning
  • 14.00 Kaffepaus
  • Exportkontroll
  • Etik

14:45 Trender och sammanfattning
15:00 Avslut