Möte med medlemsgrupp: Exportkontrollgruppen

Medlemsmöte,

Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet.

Dagordning och kallelse sänds ut till gruppen av SOFF:s kansli.

För mer information, kontakta: Camilla Dättermark