Möte med medlemsgrupp: Industrisamverkan

Medlemsmöte

Gruppen är ett forum för att forma dialogen med svenska- och utländska kunder samt övriga intressenter om industriell samverkan, motköp och andra former av kompensationsåtaganden främst i samband med upphandling av försvarsmateriel från utlandet. Fokus är effektiv industrisamverkan på affärsmässiga grunder och sker i form av erfarenhetsutbyte samt diskussion om samverkansmöjligheter och roller. I gruppen välkomnas företag, branschorganisationer, och statliga myndigheter inom området industrisamverkan.

Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet.

För mer information: kontakta Camilla Dättermark