Hoppa till innehåll

Affärskluster – tema Marin

I Sverige finns idag flera olika aktörer med produkter och tjänster inom marinteknik för försvars- och säkerhetsområdet. Allt från ubåtar, räddningsbåtar till framdrivning. Vi har företag som utvecklar produkter för navigation, för sjömän och genomför marina övningar. Vi har utvecklare av kameror, obemannade farkoster (under, på och över vatten) samt kommunikation.

Den 2 februari kl. 13.00-16.00 arrangerar vi därför en workshop som ger företagen möjlighet att finna nya samarbetspartners på området. Syftet är att öka företagens kunskaper om varandras system och produkter och vi hoppas naturligtvis att ni som företag ska finna nya affärsmöjligheter eller affärsrelationer för att kunna skapa nya framtida affärer och samarbeten.

Möjlighet finns för deltagande företag att presentera produkter, intressen av samarbeten – samt även ta med och visa produkter/foldrar/skärmar. Det kräver således ett aktivt deltagande från medverkande.

Plats: Klara Konferens, Vattugatan 6
Pris: Medlem 350 kr/person, icke-medlem 650 kr/person
Anmälan

Nätverksträffen börjar med nätverkslunch och följer direkt efter Fördjupningsseminarium Marin i samma lokal. Presentationerna från Fördjupningsseminarium Marin från 2016 finns för referens här.

Stockholm
2 februari 2017

Plats

Klara Konferens, Vattugatan 6

Tid

13.00-16.00 Inleds dock med gemensam mingellunch kl. 12.00

Organisatör

Säkerhets- och Försvarsföretagen

Till anmälan

Relaterade evenemang